Hoppa till innehållet

Pathogens Portal Sverige: stöd för pandemiberedskap

Monitorering av olika patogener i avloppsvatten kan vara ett effektivt sätt att förutse framtida virusutbrott. Denna dashboard innehåller data som ursprungligen samlats in av ett flertal olika forskargrupper runt om i Sverige.
Socialstyrelsen delar öppna data om tillstånd efter covid-19 (postcovid). Här visar vi bland annat visualiseringar av data om symtom, vårdkontakter och geografisk spridning.
Övervakning av virusgenomsekvenser är avgörande för att kunna spåra spridningen av virusvarianter. Denna dashboard visar data från helgenomsekvenseringar som genererats av Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Provsamlingsregistret

Biobanks
Det svenska Covid-19 provsamlingsregistret är ett verktyg för forskare som vill använda redan insamlade biobanksprover och data relaterade till covid-19 från svenska provsamlingar i sin forskning.
Läs mer
Sample Collection Database screenshot

Om portalen

Pathogens Portal Sverige tillhandahåller information, riktlinjer, verktyg och tjänster för att stödja forskare vid svenska lärosäten verksamma inom forskningsfältet pandemisk beredskap med data-relaterade frågor.

Portalen är involverad i ett flertal forskningsprojekt och initiativ. Den lanserades ursprungligen som den svenska dataportalen för COVID-19, den svenska noden i ett europeiskt nätverk av dataportaler som byggts upp kring European COVID-19 Data Platform. Portalen är idag en central del av SciLifeLabs forskningsprogram för pandemisk laboratorieberedskap (PLP), och en partner inom EU-projektet BY-COVID. Portalen drivs av SciLifeLab Data Centre och partners. För mer information om portalen och teamet bakom Portalen här. Vi välkomnar förslag, kommentarer och bidrag från forskarsamhället. Ett nära samarbete med forskarsamhället är en viktig del av vårt arbete, den nybildade editorial committee är en del av denna utveckling. Som forskare kan du bidra på fler sätt till att utveckla Portalen, kontakta oss gärna!