Hoppa till innehållet

Om det svenska Covid-19 Provsamlingsregistret

Om det svenska Covid-19 Provsamlingsregistret

Det svenska Covid-19 provsamlingsregistret är ett verktyg för forskare som vill använda redan insamlade biobanksprover och data relaterade till covid-19 från svenska provsamlingar i sin forskning. Covid-19 Provsamlingsregistret möjliggör sökningar efter provsamlingar som uppfyller forskarens sökkriterier genom en filterfunktion. Filterfunktionen inkluderar: provsamlingens namn, nyckelord, diagnos, tillgängliga provtyper (exempelvis prov från nasopharynx/svalg, DNA, salivprov, blod, RNA etc.), typ av samling (vårdprovsamling eller forskningsprovsamling), datatyp (data om det biologiska materialet och register). Varje provsamling innehåller en beskrivning av provsamling, information om prov och patientgrupp samt kontaktinformation till provsamlingsansvarig.

Både vårdprovssamlingar och forskningsprovsamlingar finns i provsamlingsregistret. Vårdprovsamlingar är primärt insamlade inom sjukvården för patientens enskilda vård, men kan även tillgängliggöras för forskning då etiskt tillstånd från Etikprövningsmyndigheten så medger. Rörande forskningsprovsamlingar har ansvarig forskare beslutsrätt över insamlade prover och för att få tillgång till dessa samlingar måste ansvarig forskare kontaktas. Innan proven kan göras tillgängliga krävs att det aktuella forskningsprojektet måste antingen ingå under ett godkännande eller erhålla ett nytt godkännande från Etikprövningsmyndigheten.

I Maj 2023 innehåller det svenska Covid-19 Provsamlingsregistret 36 provsamlingar från 18 olika biobanker, och 1 nationell samling. Provsamlingsregistret utökas kontinuerligt med ytterligare provsamlingar.

Sök i Covid-19 Provsamlingsregistret

Registrera en provsamling i Covid-19 Provsamlingsregistret

För att registrera en provsamling i Covid-19 Provsamlingsregistret kontaktas Biobank Sverige (på denna sida finner du länkar för att registrera olika typer av provsamlingar). För frågor, kommentarer, eller förslag om provsamlingsregistret kontakta pathogens@scilifelab.se.

Ansvariga organisationer

Det svenska Covid-19 Provsamlingsregistret drivs av SciLifeLab Data Centre som ett samarbete mellan Biobank Sverige och SciLifeLab nationella covid-19 forskningsprogram forskningsmiljö Biobanks for COVID-19. Provsamlingsregistret har utvecklasts av SciLifeLab Data Centre som en del av den nationella Covid-19 dataportalen. Utvecklingen av Provsamlingsregistret stöds av ett intiativ från Vetenskapsrådet till Biobank Sverige för att nationellt samordna insamlingen och tillgängligheten till prov kopplade till covid-19.

SciLifeLab Biobank Sverige

Funktionalitet

Sökfunktion

Relevanta provsamlingar kan identifieras genom att att använda ett eller flera filter på websidan vänstra kolumn.  Sökresultaten visas därefter på websidan högra sida.

Provsamlingssidor

Varje provsamling har en egen webbsida, vars innehåll har registrerats av provsamlingsansvarig eller biobanksamordnare med ansvar för provsamlingen. Generell information och bakgrund  samt beskrivning av patienter/provgivare samt tillgängliga provtyper (t.ex. vävnadsprov, RNA, saliv) ges till vänster på varje sida.  På den högra sidan anges kontaktuppgifter. För forskningsprovsamlingar anges både ansvarig forskare och provsamlingsansvarig (ofta är detta samma individ). För tillgång till vårdprovsamlingar för din forskning, kontakta biobankssamordnaren i aktuellt landsting/region.

Biobanksidor

Varje Biobank och nationell samling har en egen sida med generell information om organisation och vilka provsamlingar den aktuella biobanken har registrerat i Covid-19 Provsamlingsregistret.

Informationen på denna sida var senast uppdaterad: 2023.05.10