Hoppa till innehållet

Citera data, information och resurser från portalen

I linje med principerna för öppen vetenskap och FAIR är data, information, och resurser från Pathogens Portal Sverige fritt tillgängligt för användning och återanvändning. På den här sidan hittar du information om hur du på ett korrekt sätt kan citera när du återanvänder eller refererar till innehåll på portalen. Observera att informationen på portalen uppdateras kontinuerligt, därför är det viktigt att hänvisa till specifik version (eller ange åtkomstdatum) vid citering.

För forskare

I det här avsnittet finner du instruktioner för hur du kan citera portalwebbplatsen, eller underliggande källkod, i forskningspublikationer.

Citera webbplatsens innehåll

Research Resource Identifier för Pathogens Portal Sverige

The Resource Identification Portal skapades till stöd för Resource Identification Initiative. Det syftar till att främja identifiering, upptäckt och återanvändning av forskningsresurser. Research Resource Identifiers (RRIDs) är persistenta och unika identifierare som används för att referera forskningsresurser.

RRID för Pathogens Portal Sverige är SCR_024866.

Att lägga till portalens RRID vid citering bidrar till att öka återanvändning av data, information och resurser från portalen, och gör det möjligt för oss att spåra aktivitet samt och tillåta andra att enkelt hitta den sammanfattande rapporten för användning av Pathogens Portal Sverige.

APA format

För officiell vägledning se SciCrunch-sidan om RRID-citat.

Hänvisning i text: Swedish Pathogens Portal, SciLifeLab Data Centre, versionsnummer, RRID: SCR_024866. (nedladdningsdatum).

Reference list: Swedish Pathogens Portal (nedladdningsdatum), SciLifeLab Data Centre, version (versionsnummer) from https://www.pathogens.se, RRID:SCR_024866.

Du hittar versionsnumret på portalen längst ner i sidfoten på valfri sida, eller på vårt pathogens-portal repository under ‘releases’.

Om du vill citera en särskild sida från portalen som exempelvis “Data Highlights”, kan du i vissa fall se att denna sida har en egen författare och publiceringsdatum. I detta fall bör du inkludera datum och författare, men samtidigt lägga till RRID. Det finns också vissa sidor där information om hur man kan citera data tillhandahålls, exempelvis separata DOI för vissa dashboards som du bör använda för citering.

Citera källkod

Portalens källkod har skapats av SciLifeLab Data Centre och samarbetspartners. Många forskare från forskarsamhället har även bidragit till att utveckla källkoden. Portalens källkod ligger öppet tillgänglig för återanvändning på GitHub. Källkod för webbsidan ligger i pathogens-portal repository, och all källkod för visualiseringar ligger i pathogens-portal-visualisations repository. All källkod görs tillgänglig för återanvändning under en MIT licens.

APA format

SciLifeLab Data Centre (år) pathogens-portal. version: (versionsnummer)[Programvara]. Zenodo. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10629602.

SciLifeLab Data Centre (år) pathogens-portal-visualiseringar. version: (versionsnummer)[Programvara]. Zenodo. DOI saknas.

Journalister

Journalister är välkomna att återanvänd bilder, innehåll och annat material på Pathogens Portal Sverige för exempelvis artiklar, bloggar och sociala media poster under förutsättning att portalen anges som käll. Vänligen ange Pathogens Portal Sverige och länka till webbsidan https://www.pathogens.se när du använder material från portalen. Om möjligt inkludera även RRID: SCR_024866 (se information ovan kring RRID nummer).