Hoppa till innehållet

SciLifeLab Autoimmunity and Serology profiling facility, statistik för SARS-CoV-2 antikroppstester

    Denna sida är primärt ett arkiv för tidigare publicerade data, men den kan komma att uppdateras även i framtiden. Enheten Autoimmunity and Serology Profiling har nu utökat sin pandemiberedskap till att omfatta tester för flera andra virus. Information om detta arbete finns på 'multi-disease serology dashboard'.

Serologiska tester innebär att kroppsvätskor testas för förekomst av antikroppar eller andra ämnen. Sedan pandemins början har enheten SciLifeLab Autoimmunity and Serology Profiling genomfört serologiska tester för antikroppar riktade mot SARS-CoV-2-proteiner. Enheten har kontinuerligt tillhandahållit de senaste uppgifterna till Swedish Pathogens Portal. I vart och ett av avsnitten nedan visar vi antalet prover som var positiva, negativa eller forskning och utveckling (R&D).

Senaste uppdatering: .

Serologiska tester per vecka

Antalet SARS-CoV-2 serologitester som SciLifeLab Autoimmunity and Serology Profiling-enheten genomförde varje vecka, uppdelat efter om testerna var positiva, negativa eller inom forskning och utveckling (R&D).

Att rotera mobiltelefonen kan förbättra grafens layout

Kumulativa serologiska tester

Det kumulativa antalet positiva, negativa och forsknings- och utvecklingstester (R&D) av SARS-CoV-2-serologi som slutförts över tid vid SciLifeLab Autoimmunity and Serology Profiling-enheten.

Att rotera mobiltelefonen kan förbättra grafens layout

Om serologisk testning vid enheten för Autoimmunity and Serology Profiling

Tidigt under covid-19-pandemin inleddes arbetet med att utveckla en serologisk analys för storskalig testning av plasma- och serumprover för antikroppar mot SARS-CoV-2. Arbetet utfördes av tre forskargrupper vid institutionen för proteinvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och enheten för autoimmunitet och serologisk profilering vid SciLifeLab.

Genom att jämföra och kombinera ett stort antal varianter av SARS-CoV-2-proteiner som antigener etablerades en mycket känslig och specifik så kallad multiplex bead-based assay. Assayen med hög kapacitet kan användas för att bearbeta upp till 8000 prover per vecka. De allra flesta prover som hittills har analyserats kommer från vårdpersonal, befolkningsbaserade studier, personal inom läkemedels- och bioteknikindustrin samt från flera olika forskningssamarbeten. Samarbetspartners och provleverantörer inkluderar samhällsstudien vid Danderyds universitetssjukhus (se nyhet om uppföljningsstudie vid Danderyds universitetssjukhus), Karolinska universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Skånes universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Sophiahemmet, Folkhälsomyndigheten, RISE (Research Institutes of Sweden), AstraZeneca, Cytiva, SVPH, Karolinska Institutet, KTH, Uppsala universitet och Lunds universitet.

Kolla in Autoimmunity and Serology Profiling unit page på SciLifeLabs webbplats för att få reda på mer om själva enheten. Publikationer som producerats av studier som använder enheten finns tillgängliga i databasen SciLifeLab Infrastructure Publications.